STAGES
by BB STAGE

Koncertná strecha

BB stage je najväčšia a najstaršia fima v Strednej Európe,
ktorá sa zaoberá s prenajímaním javisiek.

Naše javiská a koncertné strechy sme už prenajali do viacerých krajín ako napr. Francúzko, Chorvátsko atď. Vďaka k rozmanitosti koncertných striech a felxibilnosti nášho tímu sa naši partneri k nám každoročne vrátia, čo je dôkazom ich spokojnosti.

Koncertné strechy – Všeobecné konštrukcie

KONCERTNÁ STRECHA HEAVY

Je to strecha stĺpovo –trámového systému vytvorená z modulových častí na veĺké rozpätie a vysokú zaťaženosť. Rýchlo sa stavia pomocou 1 alebo 2 žeriavov (KATO 16). Je nezávislá od konštrukcie javiska. Stojan na zvuk a projekciu sa k tomu stavia z toho istého systému.

Šírka:

do 31 m v 2 m stupňoch

Hĺbka:

do 20+2+2 m v 4m stupňoch

Vnútorná výška:

do 18 m-ov v 2,5m a 4 m stupňoch

Zaťaženie:

závyslá od veĺkosti (napr.24 x (16+2+2) x 15m – 20 t)

bbstage_heavy_koncerttető

KONCERTNÁ STRECHA LIGHT

Táto stercha sa stavia na javisko layerového systému, teda nemusí sa stavať na rovnú plochu. Možnosť vysokej zaťaženosti, výhodné parametre na prepravu. Možnosť stavby bez žeriavu. Javisko, bočné steny a zadná stena sú súčasťou nosnej konštrukcie.

Šírka:

do 18,5 m v 2m stupňoch (celková šírka javiska 22,8m)

Hĺbka:

12,5m (celková hĺbka 14,5m)

Vnútorná výška:

od povrchu javiska do 12 m v 0,5m stupňoch.

Zaťaženie:

18t

bbstage_light_koncerttető

OBLÚKOVÁ KONCERTNÁ STRECHA

Tradičná strecha s možnosťou vysokej zaťaženosti. Je nezávislá od konštrukcie javiska. Možné stavať iba na rovnú plochu, ale s pomocou 2 žeriavov (napr. ADK 70). Zmontuje sa za 8 hodín. Za strechu sa može postaviť stojanová zadná stena.

Šírka:

24m

Hĺbka:

18m

Vnútorná výška:

see drawingviď prílohu

Zaťaženie:

24 t

bbstage_sunset_koncerttető

„MALÁ“ PLOCHÁ STRECHA

Ktorá je velmi jednoducho zmontírovatelná – je to strecha so stĺpovo –trámového systému. Strecha sa stavia na layerové javisko, preto má tie isté výhody ako malá oblúková strecha. Podla skúseností sa do 8,5m výšky stavia bez pomocu žeriava. V prípade 10 m-es výšky sa používa malý žeriav (napr. ADK-70). Stojan na zvuk a projekciu sa k tomu stavia z toho istého systému. Parametre transferu sú velmi výhodné – 2 kamióny.

Šírka:

13-19,5m (celková šírka javiska 14,5m -20,8m)

Hĺbka:

8 alebo 12,5m (celková hĺbka javiska 10 alebo 14,5m)

Vnútorná výška:

6-10,3 m od povrchu javiska na bokoch (v strede 8-12,3 m)

Zaťaženie:

na každy trám 2t (spolu 6 alebo 8 t)

bbstage_flat600_koncerttető

„MALÁ“ OBLÚKOVÁ STRECHA

Oblúková strecha, ktorá je 14 m široká a 10 alebo 14 m hlboká, je postavená na javisko z layerového systému – teda nie je podstatné stavať na rovnú plochu. Koncertná strecha sa rýchlo postaví pomocou malého žeriava (napr. ADK-70) alebo pomocou jej vlastného nastavacieho systému.

Šírka:

13m (celková šírka javiska 14,5m)

Hĺbka:

8 alebo 12,5m (celková hĺbka javiska 10 alebo 14,5m)

Vnútorná výška:

viď prílohu

čas stavby:

6 hodín

čas rozostavania:

4 hodín

Zaťaženie:

na každý oblúk 2t (spolu 6 alebo 8t)

bbstage_kisives_koncerttető

GALÉRIA
footer php