STAGES
by BB STAGE

Služby

Realizáciu projektu začíname v každom prípade s uvážením nárokov objednávatela. Počas procesu plánovania a realizácie naša skúsenosť a pružnosť umožňuje rýchle a efektívne riešenie problémov.

Dbáme na bezpečnosť. Neustála kontrola, výmena a vývoj konštrukčných prvkov umožňuje vyhovovanie najvyšším bezpečnostným predpisom doma aj v zahraničí.

K nášmu profilu patrí možnosť prenájmu scenicko-technických prostriedkov:
tribúny, zábradlia, schody, ohrady, ploty a iné

 
PLÁNOVANIE REALIZÁCIA PRENÁJOM

 

ujmagyaroroszag

footer php